Autoleasing en –beheer

Leasing en extern beheer is nergens ter wereld zo van belang voor autogebruik en –aanschaffingen door het bedrijfsleven als in Nederland. Niet alleen biedt de Nederlandse wijze van werken bij autoleasing maximale kostenbewaking, maar ook aspecten als vervoerbeleid en arbeidsvoorwaarden zijn gediend met helder inzicht in de omvang en de kosten van (auto)mobiliteit.

De uitbesteding van de investering en van het beheer van auto’s aan leasemaatschappijen vraagt een zorgvuldige voorbereiding om zeker te stellen dat de uitvoering van de leasecontracten gebeurt op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de belangen. Die voorbereiding is gediend met diepgaande kennis van het vervoer- en beheervakgebied en dat is exact waar LeaseConsult voor staat.

LeaseConsult verzorgt zowel analyse als advisering ter zake van Vervoerbeleid, Fleetmanagement, Procurement en Leaseovereenkomsten.

Detailed Specs

1. Algemeen

 • Behoefte aan vervoer
 • toepasbaarheid verschillende
  • vervoermodaliteiten
 • beoordeling bestaand beleid

  2. Arbeidsvoorwaardelijk vervoer

  • autoregelingen
  • individueel (budget) vervoerplan

  1. Quick scan betreffende belangen, afspraken, uitvoering en kostenniveau

  – in relatie met medewerkers/ autogebruikers

  – in relatie met leasemij / overige leveranciers

  2. Analyse en advisering ten aanzien van vervoer c.q. autogebruik

  – organisatie en effectiviteit interne activiteiten

  – uitbesteed beheer / leasing

  – kostenontwikkeling / borging prijsafspraken

  – signalering en verslaglegging

  – besparingsmogelijkheden

  1. Toetsing van contractvoorwaarden

  – aan de uitgangspunten, vervoerbeleid en arbeidsvoorwaarden

  – aspecten van prijsborging

  2. Opstellen van specifieke lease-overeenkomsten

  – Hoofdovereenkomsten nationaal zowel als internationaal

  – Service level Agreements

  – Price Level Agreement

  Coaching van aanbesteding/ tender processen:

  – plan van eisen en wensen, onderdeel van RFP

  – vertaling van belangen naar inkoop, lease- en leveringsvoorwaarden

  – specifieke lease-overeenkomsten

  – service- en price level agreements

  – beoordeling en vergelijking offertes

  – structurering quality and cost control (meetpunten)